top of page

Seminář

VIZE A PRAXE NOVÉHO URBÁNNÍHO LESNICTVÍ

V DOBĚ KLIMATICKÉ ZMĚNY

Seminář holistického přístupu k managementu městské stromové zeleně a řízení produkce ekosystémových služeb.

PROGRAM

SEMINÁŘ: Vize a praxe nového urbánního lesnictví v době klimatické změny (4 hodiny)

 

Cíl: předložení holistického přístupu k managementu městské stromové zeleně a řízení produkce ekosystémových služeb tak, abyste je mohli dle svého uvážení zařadit do své praxe. 

 

Proč byste měli přijít: dotknete se nejaktuálnějších témat urbánního lesnictví z první ruky a bude vás to bavit. Připomeneme si spolu, proč v sídlech pěstujeme stromy a proč to, co jsme se učili ve škole, již nestačí. A také, jak s tím prakticky pracovat tak, abychom hmatatelně zlepšili podmínky pro život v sídlech.

Jako bonus obdržíte sadu informací, které můžete ihned použít ve vaší práci, od strategických dokumentů přes každodenní praxi až po komunikaci s laickou veřejností. A také budete vědět, jak BEZPEČNĚ zalít velký strom, jak maximalizovat jeho ekosystémové služby včetně chladícího efektu a sekvestrace uhlíku. Dozvíte se také, jak na nové projekty získat peníze.

 

Agenda:

 • Horké globální novinky ze světa městské zeleně a řešení změny klimatu

 • Proč ve městech pěstujeme stromy

 • Srovnání výkonnosti malých a velkých stromů

 • Proč zachování 200 velkých stromů přináší úsporu min. 16 700 000 EUR a 30 000 stromů ve městě má hodnotu nejméně 68 988 226 EUR.

Přestávka

 • 15 hříchů urbánního lesnictví

 • Maximalizace ekosystémových služeb jako nový přístup k mitigaci klimatické změny a adaptaci na ni

Přestávka

 • Praktická ukázka závlahy vzrostlých stromů

 • Cesty k maximalizaci ekosystémových služeb

 • Možné cesty financování takových projektů

 • Teoretické shrnutí metody závlahy vzrostlých stromů

 • Diskuze

 

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN?

 • Političtí představitelé reprezentující region / město, kteří mají na starosti správu zeleně a investice

 • Pracovníci správy zeleně měst

 • Pracovníci odboru investic a územního plánování

 • Zadavatelé veřejných zakázek z investičních oddělní kraje a měst

 • Architekti

 • Ostatní majitelé nebo správci zeleně v regionu, včetně majitelů vyhrazené zeleně (ZOO, památky, školy, nemocnice) 

 • Pracovníci soukromých firem a příspěvkových organizací, kteří provádějí správu zeleně v regionu / městě

 • Místní neziskové organizace

 • Místní pracoviště AOPK, NPÚ apod. 

 • Místní média

 • Podle zájmu další, např. konzultující arboristé, externí konzultanti v oblasti ESG, udržitelnosti a uhlíkové neutrality, zahradnické firmy apod.

 

Víme, že pracovníci firem jsou ochotni za účast platit, je možné zvážit i možnost financování akce pomocí selektivního vstupného. 

CO  ÚČASTNÍCI DOSTANOU?

 • Certifikát o absolvování semináře (účastnický list)

 • Odkaz ke stažení prezentace a dalších materiálů z akce

 • Fotografie / video z akce pro volné použití 

CO  POTŘEBUJEME?

 • Organizátor zajistí pozvání publika, prostor, ve kterém se bude školení konat, projektor, případně občerstvení

 • Seznam účastníků včetně telefonního čísla a emailu

 • Venkovní prostor pro rozložení jednoho zavlažovacího vaku TREEIB, ideálně u vzrostlého stromu, v dochozí vzdálenosti od místa konání semináře 

 • Zdroj vody, kterým by se dal vak s kapacitou 1500 l naplnit. Je možné použít i zahradní hadici 

POZVĚTE  NÁS

na prezentaci, kulatý stůl, konferenci nebo diskuzi. 

Ukázka abstraktu 

Přednášející

Ing. Martin Tušer

Vedoucí výzkumu a vývoje LEDASCO s.r.o.

Prezident Urban Tree Offset Initiative z.s.

 

„Mým posláním je propojovat vědce, politiky, místní samosprávy a firmy, aby se nejnovější vědecké poznatky dostaly do každodenní praxe.

Zabývám se bojem proti změně klimatu, adaptací městské krajiny na změnu klimatu, optimalizací ekosystémových služeb stromů a prosazováním ochrany velkých městských stromů.

Mým cílem v posledních letech je začít celosvětově přetvářet účel městského lesnictví, arboristiky a krajinářské architektury směrem ke zmírňování klimatických změn a snižování uhlíkové stopy těchto odvětví. To představuje také přesun části rozsáhlých rozpočtů na udržitelnost a ochranu klimatu na zachování vzrostlých stromů v sídlech, které tam již rostou.“

 

Martin je vynálezce, podnikatel a prezident nevládní organizace Urban Tree Offset Initiative z.s., která vyvíjí a bude provozovat patentovaný program kompenzace uhlíkových emisí pomocí městských stromů. Cílem programu uhlíkových kreditů je získat další finanční prostředky pro místní samosprávy a další majitele stromů. Tyto prostředky jsou určeny na pokročilou péči o stromy s cílem zachovat velké stromy a podpořit jejich ekosystémové služby, včetně sekvestrace uhlíku.

 

Martin přednáší na konferencích po celém světě a pořádá webové semináře pro odborníky i širokou veřejnost, aby dosáhl výše uvedených cílů. Významným vystoupením v roce 2023 byla např. hlavní přednáška na Výroční konferenci organizace ISA Arbor v americkém Albuquerque. Spolu s klimatologem, fyzikem a nositelem Nobelovy ceny Prof. Williamem Moomawem předložili první v praxi využitelné a hmatatelné důkazy o nutnosti změnit směr urbánního lesnictví v celém světě.

 

Martin má akademické vzdělání v oblasti ekonomie a informačních systémů. Jeho kariéra začala v globálních korporacích. Od roku 2004 podniká se svou ženou a společně přinesli mnoho inovací do marketingu, vydavatelství, krajinářství a péče o stromy. Jedním z posledních příspěvků je sada nástrojů a způsob zalévání založených, zejména velkých stromů ve městech pod názvem TREEIB®. TREEIB® nejenže dává naději na lepší život městským stromům, ale také otevírá všem odborníkům na péči o stromy nový segment jejich podnikání: zalévání velkých stromů. Vaky jsou díky bezpečnostním prvkům rovněž ideální k zapůjčování obyvatelům v dobách úmorných veder, aby i oni mohli podpořit své vzrostlé stromy v intravilánu obce a přispět tak k lepšímu klimatu městských částí.

KONTAKT:

Sjednejte si termín, kdy se vám to hodí: 

Dropbox.jpg

Fotografie ke stažení:

Fotografie ze semináře pořádaného pro Veřejnou zeleň města Brna, veřejnou správu na území města Brna, místní neziskové organizace a konzultanty, který se konal 16.2.2024, jsou uložené v Droboxu, klikněte na ikonu. Adresář se otevře v okně prohlížeče a stáhnete si obrázky, které si vyberete. 

dropbox.png
bottom of page